Can (Undead), 2011, 160 x 40 x 40 cm (mit Sockel)
Can (Undead), 2011, 160 x 40 x 40 cm (mit Sockel)
Black Flag (Undead), 2011, 160 x 40 x 40 cm (mit Sockel)
Black Flag (Undead), 2011, 160 x 40 x 40 cm (mit Sockel)
S.D.W.T., 2011, 225 x 170 cm, Lack auf Leinwand
S.D.A.R.P. II, 2011, 140 x 100 cm, Lack auf Leinwand
S.D.N.N.II, 2011, 210 x 170 cm, Lack auf Leinwand
S.D.N.N.V, 2011, 150 x 150 cm, Lack auf Leinwand
S.D.N.N.VI, 2011, 100 x 140 cm, Lack auf Leinwand
S.D.N.N.IV, 2011, 100 x 154 cm, Lack auf Leinwand
Black Flag (Undead), 40 x 50 cm, Öl und Lack auf Leinwand
Totentanz (Skulptur I), 2011, ca. 150 x 50 x 140 cm
Totentanz (Skulptur I), 2011, Detail
Totentanz (Skulptur II), 2011, ca. 140 x 45 x 130 cm
Totentanz (Skulptur II), 2011, ca. 140 x 45 x 130 cm (Rückseite)
Totentanz (Skulptur II), 2011, Detail
Totentanz (Skulptur II), 2011, Detail
Totentanz (Skulptur III), 2011, ca. 150 x 50 x 140 cm
Totentanz (Skulptur III), 2011, ca. 150 x 50 x 140 cm